امروز: 1402/3/17ساعت 20:17
گروه بندی کالاها
اشتراک در خبرنامه

دفاتر فروش

 

کارخانه: اصفهان- بزرگراه آزادگان-منطقه صنعتی محموداباد-خیابان بیستم   تلفن: 5-03133804844 - 03133802460  فاکس: 03133802461

 

 

دفتر فروش اصفهان: خیابان امام خمینی، روبروی کارخانه رحیم زاده، نبش خیابان چهلستون    تلفن:   03133871818   فاکس: 03133874011

   دفتر فروش تهران: خیابان سعدی جنوبی، پلاک 318   تلفن: 5-02133921734  -  02133921718 فاکس: 02133117773
   دفتر فروش مشهد: بلوار جمهوری (فرودگاه)- بین چهارراه مقدم و جمهوری 22 تلفن: 05133490097 -  05133490098