امروز: 1401/7/4ساعت 5:38
گروه بندی کالاها

مدل RV

شامل سری های SHRV , SHMRV , SHRV…/SHRV… , SHMRV…/SHRV…  بوده که با تیپ های 30-40-50-63-90-105-110-130-150 و در دسته های N,A,F,P و با نسبت های تبدیل 1:7 تا 1:10000 و با موقعیت های نصب مختلف تولید و عرضه میگردد .